Вілла Яна Нев’ядомського

Українська

Це одна із найкрасивіших споруд Дрогобича, зведена у 1903 р. у стилі пізнього історизму. Будинок належав власнику пекарні, банкіру, політику і бургомістру міста Яну Невядомському (1840-1914).

Розкішний будинок відзначається рідкісним багатством архітектурних форм і декору. Наріжник будівлі акцентований високим шпилястим дахом. У двох півциркульних нішах наріжника – дві алегоричні статуї у вигляді жінок в античному вбранні: «Торгівля» ( у капелюсі з крильцями – атрибутом бога торгівлі Гермеса) і «Промисловість» (із зубчастим колесом). Пам’ятка архітектури місцевого значення.

 

English

Jhupna str. 4 – Villa of Jan Nevyadomskij

This is one of the most beautiful buildings in Drohobych, built in 1903 in the style of late historicism. The house belonged to the owner of the bakery, banker, politician and major Jan Nevyadomskij (1840-1914).

The luxurious house is characterized by a rare richness of architectural forms and decor. A high spire roof accentuates the corner tower of the building. In two semicircular niches there are two allegorical statues in the form of women in antique clothing: “Trade” (in a hat with wings – an attribute of the god of trade (Hermes) and “Industry” (with a toothed wheel). The villa is an architectural monument of local value.

© Наталка Петрушак