Дрогобицька ратуша

     

    Перша ратуша як ознака міського самоврядування з’явилася у Дрогобичі після надання місту магдебурзького права у 1422 р. Протягом століть на цьому місці у центрі м-ну Ринок змінювали одна одну декілька будівель ратуші.

Остання, четверта за рахунком, була зведена у 1926-29 роках за проектом 1924 р. львівських архітекторів Яна Семковича і Мар’яна Нікодемовича. Вежа ратуші – «залишок» від попередньої ратуші 1824-29 рр., її лише надбудували і додали купол.

Спершу годинник вежі «охороняли» з чотирьох кутів грифони, але у 1950-х рр. радянська влада їх демонтувала і знищила. Як виглядали ці птахи, можна побачити на фото 1930-х рр., яке вийшло у Дрогобичі друком Ст. Баліцького. Ратуша, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення, є однією з найкрасивіших у Західній Україні.

            The first Town Hall as a sign of a local self-government appeared in Drogobych after receiving Magdeburg rights in 1422. For centuries at this place in the city center on the Market Square (Ploshcha Rynok) the several buildings of the City Hall changed one another.

The last (fourth) one was built in 1926-29 by the project 1926 of lviv architects Jan Semkovych and Marian Nikodemovych. Town Hall Tower is a “remainder” of the previous Town Hall 1824-29. It was just finished up and the dome was added.

At first, the clock tower was guarded by griffins, but in 1950 it was destroyed and dismantled by Soviet government. On the pictures that were published in Drogobych in 1930 by Balitsky, you can see how that birds looked like. Town Hall is an architectural monument of local value, one of the most beautiful in western Ukraine.

           Pierwszy Ratusz  jako samorząd miejski został w Drochobyczu w 1422 latach, kiedy było udzielono Prawo Magdeburskie. Przez wieki w centrum miasta, na płosze Rynek, zmieniły się kilka budynków Ratusza. Nowoczesny Ratusz jest już czwarty i był zbudowany w latach  1926-29, za projektem lwowskich architektów  Jana Sienkiewicza i Mariana Nikodemowicza.

Wieża Ratusza – to „ostatek” jeszcze poprzedniej, która buła zbudowana w 1824-29 latach, ona została tylko nadbudowana, także dodało się kopułek.  Najpierw zegar „Ratusza” pilnowali ze wszystkich stron gryfony,  jednak w 1950 roku ich demontowano i zniszczono sowietami.

Tych ptaków można zobaczyć na zdjęciach 1930 r. wydrukowanych  przez St. Balitskiego. Teraz Ratusz jest wielką atrakcją architektoniczną, jako wartość lokalna. I jest jeden z najpiękniejszych na zachodniej Ukrainie.

© Наталка Петрушак