Аптека Тоб’яшека – Площа Ринок, 15

Українська

Ця кам’яниця була збудована у 2 половині 19 ст. у стилі історизму. На першому поверсі будинку у дорадянський час містилася «Аптека під «Провидінням» ( «Apteka pod «Opatrznością»). Вона належала магістру фармації Горгоніушу-Францу Тобяшеку. Аптеку бачимо на листівці видавництва книгарні Пільпля 1909 р. Саме її згадує Бруно Шульц в оповіданні «Серпень».

На другому поверсі будинку у дорадянський період жив легендарний дрогобицький лікар Броніслав Козловський (1869-1935). У радянський же час тут мешкала одна із перших кобзарок України, учениця Гната Ходкевича Олеся Левадна (1905-1988). Їй на будинку встановлена пам’ятна дошка. Від 2012 р. у приміщенні аптеки міститься центральний офіс кредитної спілки «Бойківщина», в інтер’єрі якої збереглися меблі аптеки Тобяшека у стилі ар-деко. Пам’ятка архітектури місцевого значення.

English

Rynok Square, 15

This building was built in the 2nd half of the 19th century in the style of historicism. On the ground floor of the house there was “Pharmacy under Providence” in the pre-Soviet times. It belonged to the Master of Pharmacy Gorgoniush-Franz Tobyashek. Bruno Schultz mentioned this pharmacy in his story “August”.

From 2012, in the premise of the pharmacy there is a central office of the Boykivshchyna Credit Union, in the interior of which the furniture of the Tobysheyk`s pharmacy was preserved in Art Deco style. The building is an architectural monument of local value.

© Наталка Петрушак